องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 23 มิ.ย. 2566 ]57
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 28 ต.ค. 2565 ]80
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 4 ต.ค. 2564 ]227
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ [ 3 ก.ย. 2562 ]324