องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญิติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 [ 4 มี.ค. 2565 ]96
2 ข้อบัญญิติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 4 มี.ค. 2565 ]83
3 ข้อบัญญิติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2560 [ 4 มี.ค. 2565 ]80
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 มิ.ย. 2563 ]295
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเรื่องเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 มิ.ย. 2563 ]490