องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด