องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด