องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๒

    เอกสารประกอบ เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด