องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด