องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์
จัดทำโดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 


    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด