องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)


    เอกสารประกอบ ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด