องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด