องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

  ครั้งที่    ๑ /   ๒๕๖๔

เมื่อวันที่    ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔

ณ   ห้องประชุมปรีดิยาธร ชั้น ๒ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด    เอกสารประกอบ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด