องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 มิ.ย. 2563 ]21
2 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 มิ.ย. 2563 ]20
3 ประกาศ มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 มิ.ย. 2563 ]23
4 ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการข้ดร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]24
5 ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 30 ส.ค. 2559 ]61
6 ขั้นตอนการให้บริการ [ 16 ส.ค. 2559 ]76
7 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 15 ส.ค. 2559 ]46