องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]110
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที ๑/๒๕๖๔ [ 11 พ.ค. 2564 ]126
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 8 ก.พ. 2564 ]127
4 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2563 ]219
5 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]205
6 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]221
7 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ค. 2562 ]206
8 เรียกประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยวิสามัย สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]227
9 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 เม.ย. 2562 ]208
10 เรียกประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยวิสามัย สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 มี.ค. 2562 ]223
11 เปิดประชุมสภาอบต.โคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 29 ม.ค. 2562 ]239