องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3 วิธีลดโลกร้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]112
2 วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 [ 20 เม.ย. 2563 ]121
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 13 เม.ย. 2563 ]123
4 ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 27 ธ.ค. 2562 ]126
5 เรียนรู้ เรื่องโรคเอดส์ [ 25 พ.ย. 2562 ]101
6 เรียนรู้ เรื่อง โรควัณโรคปอด [ 25 พ.ย. 2562 ]125
7 ก๊าซเรือนกระจก [ 25 พ.ย. 2562 ]126
8 เรียนรู้เรื่อง โรคฉี่หนู [ 16 ต.ค. 2562 ]124
9 เรียนรู้เรื่อง โรคไวรัสไข้หวัดนก [ 16 ต.ค. 2562 ]127
10 เรียนรู้ เรื่องโรคเบาหวาน [ 17 ก.ย. 2562 ]108
11 เรียนรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ [ 17 ก.ย. 2562 ]104
12 โรคไข้หวัดนก โรคติดเชือไวรัสอีโบล่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง [ 3 ส.ค. 2562 ]117
13 การป้องกันไข้เลือดออก [ 26 ก.ค. 2562 ]112
14 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 มี.ค. 2562 ]122