องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 1 ก.ย. 2564 ]149
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 23 ส.ค. 2564 ]141
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 3 มิ.ย. 2563 ]264
4 เอการเผยแพร่การป้องกันไข้เลือดออก [ 26 ก.ค. 2562 ]138
5 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2562 ]130
6 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 30 มี.ค. 2560 ]244
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ [ 27 ม.ค. 2560 ]230
8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 11 พ.ค. 2559 ]238